Ο Πειραιάς, από ψηλά...

καράβια σύριζα στα σπίτια, φουγάρα και καζάνια μαζί, η ηλεκρτική κι ο μύλος.... έτσι είναι τα λιμάνια έτσι κι ο Πειραιάς ένα μίξερ πολιτισμών και πραγμάτων....