η Απίστευτη καταιγίδα (φωτογραφίες) που έπληξε το Πασαλιμάνι (Μαρίνα Ζέας) το 2005