τα λιπάσματα...

Ο χώρος "λιπάσματα" από το πρώην εργσοστάσιο στο πλάϊ της μπούκας του μεγάλου λιμανιού της χώρας