Κερατσίνι, ιχθυόσκαλα

ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου, δίπλα στην ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι.  Ξεκίνημα 2009 και το θερμοηλεκτρικό αυτό εργοστάσιο συνεχίζει και λειτουργεί . . .