Άνοιξη στον Πειραιά

Χωρίς λόγια . . . χωρίς το άρωμα των λουλουδιών.
Μόνο τα χρώματα ταξιδεύουν . . .