οι γλάροι πετούν μακρύτερα, όταν είναι χαρούμενοι;

οι γλάροι πετούν μακρύτερα, όταν είναι χαρούμενοι;