Το λιμάνι είναι το κέντρο και η καρδιά του Πειραιά

Το λιμάνι είναι το κέντρο και η καρδιά του Πειραιά