Τα χρώματα του Πειραιά

ΠΑΘ του Λιμενικού Σώματος κάτω από τον Πειραιώτικο ουρανό...