Εργατικό Κέντρο ΠΕΙΡΑΙΑ


Εργατικό Κέντρο ΠΕΙΡΑΙΑ 
Διεύθυνση: Δημάρχου Ομηρίδου Σκυλίτση 19,
ΤΚ 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Τηλέφωνο: FAX: 2104177697