Πειραϊκή Αμφικτυονία: "Μάνη"

Η Μάνη στη 3η Πειραϊκή Αμφικτυονία.