Μέθανα

Μέθανα, ένα όνομα βγαλμένο από το μεθάνιο που "αναβλήζει" μέσα από τις σάρκες του, το ηφαιστείο της χερσονήσου.