μυστικος δειπνος

κάθε χρόνο  Μεγάλη Παρασκευή, μυστικός δείπνος στο λιμάνι...